Bureau van Duren
vitale organisatiesarbo vraagstukkenregister casemanagerportfolioprofielupdatecontact

Feiten

1.Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbowet ingegaan. Er is nu meer focus op het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De preventie medewerker heeft een belangrijke rol gekregen, de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts zijn verbeterd en de medewerkers worden meer betrokken bij het Arbobeleid.

2. De Wet Verbetering Poortwachter regelt dat zowel werkgever als de werknemer actief moeten werken aan een snelle re-intergratie. In de regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar is nauwkeurig beschreven wat er van werkgever, werknemer, casemanager of bedrijfsarts wordt verwacht.

3. De verzuimende werknemer en de werkgever zijn beiden wettelijk verplicht hun medewerking te verlenen aan het re-integratieplan.

4. De register casemanager probeert de optimale wisselwerking tussen bedrijfscultuur en (wettelijke) verplichte regelgeving te realiseren.

5. Op basis van de nieuwe Europese wetgeving kunnen er per 25 mei 2018 forse boetes worden gegeven bij het niet voldoen aan de 'beleidsregels zieke werknemer’.

6. Een werkgever is voor maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor het totale WGA-risico, oftewel voor zowel de tijdelijk en vaste werknemers van wie de eerste ziektedag tijdens het dienstverband lag.

7. De register casemanager ondersteunt de werkgever gedurende het gehele verzuimtraject van 2 jaar en eventueel langer.

8. De medische beoordeling en procesbegeleiding zijn strikt gescheiden gebieden.

bureau van duren
feitenaanbevelingenlinkskwaliteitdisclaimercolofonsitemap