Bureau van Duren
vitale organisatiesarbo vraagstukkenregister casemanagerportfolioprofielupdatecontact

De register casemanager, een professional

Casemanagement is een wettelijke verplichting en vraagt steeds meer om specialistische kennis en optimale bewaking en begeleiding van het gehele verzuimproces. Alles is erop gericht om de verzuimende medewerker weer snel en gezond zijn werk te laten hervatten. Dit kan veel kosten besparen.

De register casemanager is afgestudeerd aan het post-HBO Registercasemanagement.

De permanente educatie van de RNVC voorziet in tenminste twee verplichte bijscholingsmomenten per jaar, informatievoorziening over actuele onderwerpen in de sociale zekerheid d.m.v. een VeReFi-light abonnement voor geregistreerde leden, verplichte deelname aan intervisie en een tweejaarlijkse online mogelijkheid om de verworven kennis te toetsen.

De RNVC telt circa 250 geregistreerde leden, Philippine Boot-van Duren is nr. Rccm 66174-66870 De leden van de RNVC hebben een ethische gedragscode opgesteld als leidraad voor hun professioneel functioneren. Iedere register casemanager conformeert zich aan deze code.

De gedragscode kunt u hier als PDF downloaden.

Heeft u vragen over de RNVC ? U kunt het secretariaat mailen via info@rnvc.nl

Secretariaat RNVC
Postbus 2756
3800 GJ Amersfoort
Nederland

bureau van duren
Botterstraat 4
1271 XM Huizen

Download hier de leveringsvoorwaarden van bureau van duren.

bureau van duren
feitenaanbevelingenlinkskwaliteitdisclaimercolofonsitemap