Bureau van Duren
vitale organisatiesarbo vraagstukkenregister casemanagerportfolioprofielupdatecontact

kostenbeheersing staat voorop

Een snelle, kordate en actieve verzuimbegeleiding, zonder of naast een arbodienst. Die wordt gedragen door alle betrokkenen. bureau van duren houdt overzicht en is door haar deskundigheid flexibel, praktisch en doelgericht. Eigenschappen die werkgevers en werknemers als prettig ervaren. De rol van de register casemanager (Rccm) is die van onafhankelijke procesbegeleider. Op dossierniveau en op organisatieniveau. In opdracht van de werkgever. bureau van duren adviseert de werkgever over financiële risico’s voortkomend uit de sociale zekerheid. Belangrijke overwegingen om te kiezen voor een register casemanager zijn:

• beheersbaar maken van risico’s

• verminderen van de schadelast

• samenwerking op verzuim of (onverwachte) kosten van arbeidsongeschiktheid

De werkzaamheden van de register casemanager zijn complex en divers. Ze bestaan onder meer uit het beoordelen van afroepcontracten; het aansturen van alle betrokkenen op het speelveld van arbeidsongeschiktheid; het benutten van verhaalsmogelijkheden bij UWV, verzekeraars en/of anderen; het maken van kosten/baten analyses op organisatie- en dossierniveau; het verrichten van een verzuimscan op organisatieniveau; en het adviseren over het inkopen en inrichten van relevante (arbo)dienstverlening en interventies.

De register casemanager draagt aantoonbaar bij aan vaak enorme besparingen op sociale geldstromen. Onder meer door belanghebbenden, zoals verzekeraars, te betrekken en budgets van deze partijen vrij te maken voor verzuimbegeleiding. De directe relatie tussen verzuim, aanpak, medewerkers en kosten/baten is altijd doorslaggevend. De register casemanager kan verzuim en verzuimkosten herleiden naar oorzaken en creëert ook in die zin een toegevoegde waarde voor de organisatie.

bureau van duren
feitenaanbevelingenlinkskwaliteitdisclaimercolofonsitemap